Wetsartikelen bij het OM en de rechter

Combinaties van wetsartikelen die voorkomen bij het Openbaar Ministerie en de rechter in de verslagjaren 2001 tot en met 2016.
Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek naar de voorkomende combinaties van wetsartikelen in de instroom bij het OM, de uitstroom bij het OM en de uitstroom bij de rechter in de periode 2001 tot en met 2016.
Bekostigd door: Universiteit Leiden.
Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 170636.