Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar van 2018.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn enkele tabellen samengesteld waarin het aantal jeugdhulptrajecten met ander verblijf (niet zijnde pleegzorg, gezinsgericht en gesloten plaatsingen) wordt uitgesplitst naar de verwijzer. Ook het aantal unieke jongeren met deze vorm van jeugdhulp worden uitgesplitst naar deze verwijzer. De cijfers hebben betrekking op het 1e halfjaar van 2018 en zijn voorlopig. Deze tabellen zijn bekostigd door het ministerie van VWS.