Snelheidsboetes personenauto’s naar merk, 2017

Deze tabel bevat het aandeel personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar bouwjaar(klasse) en merk. Alleen de 40 meest voorkomende automerken per 1-1-2018 zijn opgenomen.
De cijfers in deze tabel zijn een aanvulling op het onderzoek ‘Snelheidsboetes, de bekeurden in beeld’, waarin de voertuigkenmerken van bekeurde personenauto’s zijn geanalyseerd. De brondata voor dit onderzoek is afkomstig van het CJIB, de RDW en het CBS. Deze aanvullende tabel werd gemaakt in opdracht van dhr. E. Dijkstra.

Downloads