Aantal actieve Nederlandse binnenvaartschepen, 2017

Aantal actieve Nederlandse binnenvaartschepen naar laadvermogenklasse en type schip, 2017
De cijfers zijn een aanvulling op de tabel met alle Nederlandse binnenvaartschepen. Voor de in deze tabel vermelde schepen is uitgezocht of ze daadwerkelijk lading hebben vervoerd. Deze analyse heeft geresulteerd in de huidige tabel. Deze analyse is uitgevoerd voor Peterson Rotterdam.