Goedkoop scheefwonen in Holland Rijnland, 2015

© ANP
Urban Data Center Leiden071 heeft in kaart gebracht in welke mate er sprake is van goedkoop scheefwonen in de veertien gemeenten in Holland Rijnland.

Van de 57 300 corporatiewoningen die onder de liberalisatiegrens worden verhuurd, wordt 30 procent (17.200 huishoudens) bewoond door een huishouden met een inkomen van 34.229 euro of meer, de grens die in 2015 gehanteerd werd bij de toewijzing van nieuwe huurders in sociale huurwoningen. Deze huishoudens kunnen worden getypeerd als scheefwonende huishoudens.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn omschreven in een rapport.

In het Excelbestand zijn alle resultaten opgenomen en zijn er per gemeente drie factsheets beschikbaar.