Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling en sociaaleconomische positie.

In dit dashboard worden statushouders die zich in de periode 2014 tot medio 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant gevolgd op de thema’s inburgering, huishoudenssamenstelling, onderwijs, werk en inkomen, sociaaleconomische positie, zorggebruik en criminaliteit.

De cijfers in het dashboard zijn gebaseerd op de onderliggende dataset van (de laatste update van) de landelijke cohortstudie asielzoekers en statushouders, in opdracht van de departementen SZW, J&V, VWS en OC&W.

Opdrachtgever: Cubiss.

Bronnen