Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 16/’17

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken.
De tabellen gaan over de standaardscore op de centrale eindtoets, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste onderwijsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling. Het betreft cijfers over schooljaar 2016/'17.