Veiligheidsmonitor naar kenmerken huishoudens

Onveiligheidsgevoel, slachtofferschap, overlast, contact met en tevredenheid over politie naar geslacht, leeftijd, opleiding, huishoudsamenstelling, inkomen, stedelijkheid en maatschappelijke positie, 2014-2017

Verschillende onderwerpen uit de Nationale Veiligheidsmonitor zijn uitgesplitst naar persoons-, huishoudens en omgevingskenmerken voor 2014 t/m 2017. Bekostigd door: Nationale Politie en Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 180478 (VM).