Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2015-2017

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over bijzondere bijstand in de vorm van individuele studietoeslag: uitbetalingen en personen met een uitkering.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de totale uitgaven van gemeenten aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2015, 2016 en 2017. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een tabel op met informatie over uitbetalingen bijzondere bijstand individuele studietoeslag. Daarnaast stelt het CBS een tabel op met informatie over personen met een uitkering bijzondere bijstand individuele studietoeslag.