Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden

Inkomen en kinderen naar kenmerken huishouden 2016 en 2017
Tabellen 1 en 2 bevatten gegevens over het inkomen en aantallen kinderen van particuliere huishoudens, uitgesplitst naar decielen van het primair huishoudensinkomen en gecategoriseerd naar samenstelling huishouden, het aantal leden in het huishouden met een persoonlijk inkomen en de sociaaleconomische categorie van de hoofdkostwinner. De volgende onderwerpen staan in de tabellen opgenomen:
'- Aantal huishoudens;
'- Gemiddeld aantal kinderen tot 12 jaar oud in het huishouden;
'- Gemiddeld aantal kinderen van 12 jaar en ouder in het huishouden;
'- Gemiddeld primair inkomen van het huishouden;
'- Gemiddeld bruto inkomen van het huishouden;
'- Gemiddeld besteedbaar inkomen van het huishouden.
'De cijfers in Tabel 1 hebben betrekking op het jaar 2016. De cijfers in Tabel 2 hebben betrekking op het jaar 2017.
De cijfers over 2016 zijn definitief. De cijfers over 2017 zijn voorlopig.
Het maatwerk is in opdracht van Agitek gemaakt.