Bevolking en huishoudens; 4-cijferige postcode 1-1-2018

Maatwerktabel met informatie over leeftijd, geslacht, particuliere huishoudens en personen met migratieachtergrond naar viercijferige postcode , 1 januari 2018
Gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd, geslacht, particuliere huishoudens en migratieachtergrond naar viercijferige postcode.