Scale-ups in Nederland, 2010-2017

Deze tabel is samengesteld in opdracht van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en bevat informatie over het aantal scale-ups in Nederland.
De gegevens hebben betrekking op de periode 2010-2017.