Stromen in simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016-2017

Het CBS heeft, door middel van een simulatie over de jaren 2016 en 2017, in kaart gebracht hoeveel jongeren met jeugdhulp of voogdij verschuiven tussen regio’s door het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een belangrijk gegeven daarbij is de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd verantwoordelijk is voor de geleverde zorg aan hulp aan een jongeren.

In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn deze maatwerktabellen samengesteld over het aantal jongeren dat bij een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd verschuift naar een andere verantwoordelijke regio. Deze maatwerktabellenset is een aanvulling op de maatwerktabellenset van 16 juli 2018 over de uitgevoerde simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd.

Het maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer 170771a, stromen in simulatie woonplaatsbeginsel jeugd”

Deze maatwerktabellen zijn bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.