Vast en flexibel personeel bij overheid en onderwijs

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs onderverdeeld naar deelsectoren, 2016-2017.

De tabellen beschrijven het aantal vaste en flexibele overheidsbanen op de laatste vrijdag voor kerst (2016 en 2017) in de 14 arbeidsvoorwaardelijke overheids- en onderwijssectoren die BZK onderscheidt, bij gemeenschappelijke regelingen en bij overige (overheids)sectoren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar het aantal banen bij werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij de cao en het aantal banen als ook de vrijwillige volgers worden meegeteld. Vaste en flexibele banen worden op twee manieren geoperationaliseerd: volgens de standaarddefinitie van het CBS en volgens de definitie van SZW . Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 180522.