Looncomponenten pensioenopbouw, 2013-2017

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw
De populatie van dit onderzoek bestaat uit de doelgroep voor pensioenopbouw zoals hier vastgesteld als alle werknemers in de leeftijd van 21 jaar tot de AOW-leeftijd. Uitgezonderd zijn directeurgrootaandeelhouders van een nv/bv, deelvissers, musici, artiesten, stagiairs, gebruikers van de opting-in regelingen en overige fictieve dienstbetrekkingen.
Opdrachtgever: Ministerie van SZW.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 180752