Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2016/'17

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2016/'17 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest.
Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door.