Standen Bbz juni 2015-2017

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (levensonderhoud).
Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, levensonderhoud). Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Downloads