Nieuwverkopen, bpm, import personenauto’s, 2007-2017

Personenauto’s; aantal nieuwverkopen naar brandstofsoort, gemiddelde bpm-ontvangst van nieuwverkopen en importaantallen.

Deze maatwerktabellen bevatten cijfers over het aantal nieuw verkochte personenauto’s, de gemiddelde bpm-ontvangst per nieuw verkochte personenauto en het aantal geïmporteerde personenauto’s. Deze informatie is gebaseerd op de kentekenregistratie van de RDW.

De verkoopcijfers hebben betrekking op de jaren 2007 tot en met 2017. Voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn de verkoopcijfers van personenauto’s tevens uitgesplitst naar brandstofsoort.
De gemiddelde bpm-ontvangst per nieuw verkochte personenauto is uitgesplitst naar brandstofsoort en is beschikbaar voor de jaren 2016 en 2017.

Tot slot zijn de importcijfers van personenauto’s opgenomen voor de jaren 2007 tot en met 2017.

Downloads