Overstappen naar een andere energieleverancier

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een vaste leverancier) geen vertekening van het beeld ontstaat.
Om het effect van verhuizingen van huishoudens te elimineren (waarbij door de nieuwe bewoners mogelijk een andere energieleverancier wordt gekozen dan de vorige bewoners) zijn bij de analyse alleen die adressen betrokken waar op 31-12-2016 en 31-12-2017 hetzelfde huishouden woonde.