Gezinssituatie jeugd en contact met (stief)ouders, 2017

In het in 2017 uitgevoerde onderzoek vertellen respondenten geboren tussen 1971 en 1991 (op het moment van onderzoek tussen de 25 en 46 jaar oud) over de gezinssituatie tijdens hun jeugd en de relaties die zij op dit moment met hun ouders en stiefouders hebben. Het is de generatie die opgroeide in een tijd waarin de kans steeg dat hun ouders uit elkaar gingen (de echtscheidingsgolf).
De cijfers komen uit het onderzoek Ouders en Kinderen in Nederland (OKiN), uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het CBS.