Brandstofverbruik en CO2-emissie binnen ETS 2016

Rapport over de analyse en resultaten van de CO2-emissies uit elektriciteitsopwekking binnen ETS.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er minimumprijs komt voor CO2-emissies gerelateerd aan elektriciteitsproductie binnen het Europese Handelssysteem voor CO2-emissies (ETS). De ministeries werken nu aan voorbereiding van wetgeving om deze afspraak uit te voeren en daarvoor is het wenselijk om te weten hoe de elektriciteitsproductie binnen ETS is opgebouwd en welke CO2-emissies er momenteel mee gemoeid zijn. Dit rapport beschrijft dit overzicht, geeft uitleg over de gebruikte methoden en de relatie met reeds bestaande statistieken over CO2 en elektriciteitsproductie. Het maken van deze rapportage zit niet in het werkprogramma van het CBS. Deze is daarom uitgevoerd middels een aanvullende opdracht vanuit het Ministerie van Financiën om een overzicht te maken van de elektriciteitsproductie binnen ETS en de gerelateerde CO2-emissies over het jaar 2016. Dit document beschrijft de methode en resultaten van dit project.