Mutaties vaste activa waterschappen, 2015-2017

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.
Het bestand bevat twee tabellen welke gegevens bevatten over de balansmutaties van materiële vaste activa van waterschappen en is een aanvulling op tabel 'Waterschappen; balansposten per waterschap'. Voor het jaar 2017 is een splitsing naar waterschap, voor de jaren 2015 en 2016 zijn de mutaties alleen op totaal Nederland niveau.

Downloads