Mate van eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2017

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017.
Nieuwe cijfers over mate van eenzaamheid (sterk, enigszins of niet eenzaam) op basis van het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn voor personen van 15 jaar of ouder naar positie in het huishouden en burgerlijke staat, voor het jaar 2017.