Labour Market Policy Database, 2017 voorlopig

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

De LMP-database bestaat uit gegevens over de participatie van personen aan dertien arbeidsmarktmaatregelen. Deze tabellenset bevat cijfers over zes van de dertien arbeidsmarktmaatregelen. De arbeidsmarktmaatregelen waarover gerapporteerd wordt, zijn:

  •  Arbeidsmarktmaatregel 4: Flexible re-integration budget (SRG) – Individual case management (samengevoegd met maatregel 6, Flexible re-integration budget – Training);
  •  Arbeidsmarktmaatregel 8: Flexible re-integration budget municipalities (tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan) – Wage cost subsidies;
  •  Arbeidsmarktmaatregel 9: Work for the disabled (WSW, loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, forfaitaire loonkostensubsidie, beschut werk);
  •  Arbeidsmarktmaatregel 10: (Re-)integration of the occupationally disabled (UWV-Re-integratie AG, begeleiding op werkkring/job-coach, vervoersvoorziening, andere voorzieningen voor arbeidsbeperking);
  •  Arbeidsmarktmaatregel 11: Unemployment benefits (WW);
  •  Arbeidsmarktmaatregel 13: National assistance benefit: (algemene bijstand, IOAW en IOAZ, in afzonderlijke tabellen).

Per arbeidsmarktmaatregel is de volgende detaillering beschikbaar:

  •  Stand ultimo 2017: het aantal personen aan het eind van het jaar;
  •  Instroom in 2017 verdeeld naar herkomst bij instroom;
  •  Uitstroom in 2017 verdeeld naar bestemming bij uitstroom;
  •  Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en registratieduur.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloads