Labour Market Policy Database, 2016 definitief

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.
 •  De LMP-database bestaat uit gegevens over de participatie van personen aan dertien arbeidsmarktmaatregelen. Deze tabellenset bevat cijfers over zes van de dertien arbeidsmarktmaatregelen. De arbeidsmarktmaatregelen waarover gerapporteerd wordt, zijn:
 •  Arbeidsmarktmaatregel 4: Flexible re-integration budget (SRG) – Individual case management (samengevoegd met maatregel 6, Flexible re-integration budget – Training);
 •  Arbeidsmarktmaatregel 8: Flexible re-integration budget municipalities (tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan) – Wage cost subsidies;
 •  Arbeidsmarktmaatregel 9: Work for the disabled (WSW, loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, forfaitaire loonkostensubsidie, beschut werk);
 •  Arbeidsmarktmaatregel 10: (Re-)integration of the occupationally disabled (UWV-Re-integratie AG, begeleiding op werkkring/job-coach, vervoersvoorziening, andere voorzieningen voor arbeidsbeperking);
 •  Arbeidsmarktmaatregel 11: Unemployment benefits (WW);
 •  Arbeidsmarktmaatregel 13: National assistance benefit: (algemene bijstand, IOAW en IOAZ, in afzonderlijke tabellen).

Per arbeidsmarktmaatregel is de volgende detaillering beschikbaar:

 •  Stand ultimo 2016: het aantal personen aan het eind van het jaar;
 •  Instroom in 2016 verdeeld naar herkomst bij instroom;
 •  Uitstroom in 2016 verdeeld naar bestemming bij uitstroom;
 •  Uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en registratieduur.

Gebruiker: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Downloads