Elektrische auto’s in Leiden, 2012-2018

© Hollandse Hoogte
Aantal elektrische personenauto’s in Leiden op wijk- en buurtniveau.

De gemeente Leiden heeft voor het beleid omtrent laadpalen voor emissievrije auto’s het CBS gevraagd inzicht te bieden in aantallen elektrische auto’s op wijk- en buurtniveau. Er zijn cijfers samengesteld over meerdere jaren, van 2012 tot en met 2018. Hieruit blijkt dat het aantal elektrische auto’s de onderzochte jaren is gestegen (verviervoudigd van 295 in 2012 naar 1.188 in 2018), maar dat het aandeel van de elektrische auto’s nog klein is. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Urban Data Center Leiden071, een samenwerking tussen het CBS en de gemeente Leiden. Met de door het CBS samengestelde maatwerktabellen heeft team beleidsonderzoek van de gemeente Leiden een rapportage opgesteld. Deze is beschikbaar op http://www.leidenincijfers.nl/.