Aandeel 0-jarigen onder aanvragen kinderdagopvangtoeslag

Het CBS is door het Ministerie van SZW gevraagd om een schatting te maken van het aandeel baby’s op basis van belastinggegevens over de kinderopvangtoeslag.
Naar aanleiding van een voorgestelde verandering in de beroepskracht-kind ratio (BKR) voor de dagopvang bij kinderdagverblijven is onderzoek gedaan naar het effect op de kosten. In dit verband is het CBS gevraagd om op basis van belastinggegevens het aandeel 0-, 1-, 2- en 3-jarigen in de kinderdagopvang te schatten.
Opdrachtgever: ministerie van SZW