Langdurig in de bijstand

Onderzoek naar de onderscheidende kenmerken van langdurige bijstandsontvangers en uitstromers uit de langdurige bijstand.
Om meer inzicht te krijgen in de groep personen die langdurig in de bijstand zit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aanvullend statistisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden weergegeven in een tabellenset en een rapport.

De tabellenset bevat informatie over onderscheidende combinaties van kenmerken van de personen die eind 2016 al dan niet langdurig (tenminste 2 jaar) in de bijstand zaten. Ook wordt inzicht gegeven in het aantal dat tussen eind 2016 en eind 2017 uitstroomde naar een baan, hoe dit tussen gemeentes verschilt, en hoe dit verschilt tussen regio's met een laag, middelmatig of hoog beschikbaar aantal banen. Om meer inzicht te geven in de profielen van langdurige bijstandsontvangers die al dan niet uitstromen naar werk, is een classificatieboom-analyse uitgevoerd. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).