Standen en stromen van werknemers in de WIA 2017

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2017 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2017 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2017 nog in de WIA zaten.
In deze tabellen worden van werknemers, die in 2017 arbeidsongeschiktheid zijn geworden en de WIA zijn ingestroomd of in 2017 na herstel zijn uitgestroomd, overzichten getoond van leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid, reden van instroom en bedrijfssector waarin de werknemer werkzaam was ten tijde van de arbeidsongeschiktheid, uitgesplitst naar geslacht.
Van werknemers, die ultimo 2017 nog in de WIA zaten, worden overzichten getoond van leeftijd, uitkeringsduur en regionale spreiding, uitgesplitst naar geslacht.
Opdrachtgever: Nationale Nederlanden b.v.