Internationale kenniswerkers. Een verkennend onderzoek

Verkenning van de mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.
Dit rapport beschrijft de verkenning van de mogelijkheden om gegevens samen te stellen over internationale kenniswerkers in Nederland en andere EU landen op basis van de EU Labour Force Survey.

Het rapport is op aanvraag beschikbaar, onder referentienummer 170242. U kunt hiervoor een mail sturen naar maatwerk@cbs.nl.

Bekostigd door: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.