Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 1ste kw. 2018

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Downloads