Woonland personen met relatie met Nederlandse overheid

Deze tabellen beschrijven het woonland van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, op peilmoment 1 mei 2018. Het gaat hierbij zowel om mensen die vanuit Nederland zijn geëmigreerd naar het buitenland als om vreemdelingen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid (zoals expats en grensarbeiders).
Deze tabellen beschrijven het woonland van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, op peilmoment 1 mei 2018. Het gaat hierbij zowel om mensen die vanuit Nederland zijn geëmigreerd naar het buitenland als om vreemdelingen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid (zoals expats en grensarbeiders).

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in het kader van het project ‘Loket Buitenland’. De informatie is afkomstig uit de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) van de Basisregistratie Personen (BRP).