District Heating rapportage Eurostat/EED

Rapport over de analyse en resultaten van de District Heating Questionnaire voor Eurostat

Onderdeel van de Europese Energiebesparingsdirective (EED) is een rapportage over ‘District Heating’ (DH). Afgelopen jaren zijn het template en rapportage-instructies hiervoor uitgewerkt door een task force van Eurostat.

Eurostat vroeg de lidstaten om uiterlijk 30 april 2018 te rapporteren over het verslagjaar 2016. Het maken van deze rapportage zit niet in het werkprogramma van het CBS. Deze is daarom uitgevoerd middels een aanvullende opdracht vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit document beschrijft de methode en resultaten van dit project.