Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2014/’15

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-uitstromers uit schooljaar 2012/’13 t/m 2014/’15.
In de eerste tabel wordt de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers over de schooljaren 2012/'13, 2013/'14 en 2014/'15 opgeteld weergegeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar instelling, domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding. In de tweede tabel wordt voor de werkende uitstromers uit de schooljaren 2012/'13, 2013/'14 en 2014/'15 opgeteld weergegeven in welke bedrijfstak zij op peilmoment oktober één jaar na uitstroom werkzaam zijn.

Er zijn twee tabellen over mbo-uitstromers uit schooljaar 2012/’13-2014/’15 opgeleverd:
1. Arbeidskenmerken naar instelling
2. Bedrijfstak naar instelling

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar degenen met alleen werk, alleen uitkering, met zowel werk als een uitkering en zonder werk en zonder uitkering. Voor de werkenden is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven. Van de werknemers is het bruto uurloon getoond.