Landelijke leegstandsmonitor 2017

De landelijke monitor leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van niet-woningen op 1 januari 2017.
Deze publicatie bevat een rapport, een maatwerktabellenset en een visualisatie van de landelijke leegstandsmonitor 2017. In het rapport staan praktijktoetsen beschreven die hebben geleid tot een aantal verbeteringen ten opzichte van de eerder gepubliceerde monitor. De basis van de leegstandsbepaling blijft echter hetzelfde. Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Opdrachtgevers rapport: ministeries van I&W en BZK, RCE, diverse provincies en gemeentes.
Opdrachtgevers maatwerktabellenset/dashboard: ministerie van BZK, IPO.