Verdiensten export naar diverse landen, 2015-2017

De tabellen tonen toegevoegde waarde in bedrijfstakken dankzij export naar landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.
De tabellen laten zien hoeveel de export naar het Verenigd Koninkrijk en zeven andere landen bijdroeg aan de Nederlandse economie en aan de toegevoegde waarde in iedere bedrijfstak afzonderlijk. Daarnaast zijn er schattingen voor de werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden aan de export naar het Verenigd Koninkrijk. Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.