Bijstand en re-integratie, Leidschendam-Voorburg 2015

Man aan tafel leest brief
© Hollandse Hoogte
Onderzoek waarbij is gekeken hoeveel inwoners van Leidschendam-Voorburg met een bijstandsuitkering in 2015 op een later moment werk hebben, met of zonder het volgen van een re-integratietraject.
Dit onderzoek laat tevens zien hoeveel mensen in de bijstand blijven of uit de bijstand stromen en op een later moment weer in de bijstand zitten. Daarbij is ook gekeken naar de achtergrondkenmerken van de personen en het type re-integratietraject dat ze hebben gevolgd. De resultaten zijn weergegeven in een interactief dashboard. De data die voor het dashboard zijn gebruikt zijn hieronder te downloaden.

Deze maatwerkopdracht is gemaakt in opdracht van het Urban Data Center van de gemeente Leidschendam-Voorburg.