Jeugdreclassering per arrondissement, 2017

Aantal jeugdreclasseringstrajecten per arrondissement op peildatum (30 juni 2015 tot en met 31 december 2017).
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid deze aanvullende tabel samengesteld. De tabel toont het aantal jeugdreclasseringstrajecten op diverse peildatums sinds 2015. De cijfers zijn uitgesplitst naar arrondissement.