Cliënten beschermd wonen, 2017

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2017 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per beschermd wonen regio het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2017. De cijfers over het 1e halfjaar zijn nader voorlopig. De cijfers over het 2e halfjaar en gehele jaar zijn voorlopig.

Downloads