Wijk gegevens voor hackaton’s, 2011-2016

Zes bestanden met demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en hun ouders voor de jaren 2011 tot en met 2016 op wijk niveau.
Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).