Inkomen naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015

Persoonlijk inkomen van personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015
Op basis van de integrale inkomens- en vermogensstatistiek en SSB is het gemiddeld persoonlijk inkomen berekend voor personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijdsklasse, branche waar men werkzaam is en het opleidingsniveau 2007 t/m 2015.
Daarnaast is een tabel opgenomen met de gemiddelde kosten van groot onderhoud van woningen naar type woning en woonoppervlakte, 2016.
Opdrachtgever: APG