Vergunninghouders in de gemeente Utrecht

Cijfers over de integratie van vergunninghouders in de gemeente Utrecht, in de periode 2014 t/m juni 2016.
De tabellen geven informatie over de demografische kenmerken, het volgen van onderwijs, inburgering en de economische positie van vergunninghouders woonachtig in de gemeente Utrecht. Deze tabellen zijn een herziene versie van de tabellen die in maart zijn gepubliceerd (https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/10/vergunninghouders-in-de-gemeente-utrecht-2014-2016). Opdrachtgever: gemeente Utrecht.