Leeftijd van ondernemers bij bedrijfsbeëindiging

De tabel bevat gegevens over de leeftijd van de ondernemer van bedrijven die hun activiteiten staken, 2019-2016.
De tabel bevat gegevens over fiscaal partner en ouder/kind relaties tussen een ondernemer en zijn werknemers. De gegevens zijn verbijzonderd naar rechtsvorm, betrokkenheid bij faillissment en naar bedrijfsgrootte. Periode 2010-2016. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken.