Kerncijfers jongeren met jeugdzorg, 2017*

Jongeren met jeugdhulp (met en zonder verblijf), ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering in 2017.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vooruitlopend op de publicatie eind april met alle uitkomsten over 2017, is deze maatwerktabel met een beperkt aantal kerncijfers in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samengesteld. De aanleiding voor deze maatwerktabel is de lancering op 16 april van het programma 'Zorg voor de Jeugd' door het ministerie van VWS, waarbij men graag zo actueel mogelijke cijfers gebruikt in de communicatie-uitingen.