Brancheverenigingen: FME rapport maart 2017

Maatwerkrapportage voor de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME), maart 2017
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen heeft CBS een rapportage samengesteld voor de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME). In dit rapport zijn cijfers met betrekking tot de SBI-verdeling, de omzetontwikkeling (Q1 2011 t/m Q4 2017), het omzetniveau (Q1 2010 t/m Q4 2017) en de import- en exportwaarde (1e halfjaar 2010 t/m 2e halfjaar 2017) uitgesplitst naar landengroepen opgenomen.

Downloads