Jongeren met jeugdhulp naar leeftijd, 2016

Jongeren met jeugdhulp in 2016 naar leeftijd, per gemeente.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een maatwerktabel samengesteld over het aantal jongeren met jeugdhulp in 2016 naar leeftijd (in losse jaren). De tabel bevat gegevens voor elke gemeente in Nederland.