Vestigingen van basisscholen, peildatum 1 oktober 2017

Maatwerktabel over het aantal vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen en 145 leerlingen of meer.
Gegevens naar gemeente.