Praktijkonderwijs: schoolverlaters naar diplomabezit

Maatwerktabel over leerlingen die vanuit het schooljaar 2012/’13 het praktijkonderwijs verlieten naar diplomabezit en onderwijsbestemming in het volgende schooljaar en naar de situatie drie jaar later.
Deze gegevens zijn gebruikt in het nieuwsbericht ‘Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma’.