Opleidingsgegevens voor 18 t/m 35-jarigen, okt 2015

Maatwerktabellen over het opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015.
Maatwerktabel over het hoogst behaalde opleidingsniveau op 1 oktober 2015 en het (bekostigd) onderwijs dat op 1 oktober 2015 door 18 t/m 35-jarigen is behaald resp. wordt gevolgd in opdracht van het Max Planck Instituut.