Aanvoer containers

Ontwikkeling aanvoer containers in Nederlandse zeehavens.

De cijfers zijn gebaseerd op integrale waarneming van alle geregistreerde binnenkomende en vertrekkende zeeschepen in Nederlandse zeehavens die de officiële douaneprocedures volgen.