Aanvoer containers

Ontwikkeling aanvoer containers in Nederlandse zeehavens.

De cijfers zijn gebaseerd op integrale waarneming van alle geregistreerde binnenkomende en vertrekkende zeeschepen in Nederlandse zeehavens die de officiële douaneprocedures volgen.

Downloads